08:55:31 GTM+7

Thống kê truy cập

Số lượng truy cập : 1
Đang online : 22
Tài liệu võ thuật - Quyền cước

LONG HỔ QUYỀN

Quyền pháp trung cấp của Nam Hồng Sơn
 

ýLong hoå quyeàn


1.    Bái tổ - khởi thế (hai tay nắm đấm ngửa, dật sâu và nách)

2.    Thiềm thừ quá hải (con cóc qua bể)

3.    Mãnh hổ xuất sơn (hổ dữ xuống núi)

4.    Thần cung xạ hứa điền (hữu thủ)

5.    Thần cung xạ hứa điền (tả thủ)

6.    Hoành hữu tróc long (đánh ngang đuổi rồng)

7.    Phượng dực kim chung

8.    Thôi sơn hãm địa

9.    Hoành tả tróc long

10. Phuợng dực kim chung

11. Kim kê độc lập (gà đứng 1 chân)

12. Bàn long hữu cuớc

13. Bàn long tả cuớc

14. Mãnh hổ xuất sơn

15. Sư tử phiên thân (Sư tử chuyển mình)

16. Sư tử hí cầu (Sư tử vờn cầu)

17. Bạch hạc tầm giang (hạc trắng tìm sông)

18. Thiềm thừ quá hải

19. Hoành hữu cương đao phạt mộc

20. Hoành tả cương đao phạt mộc

21. Giáng long hữu cuớc

22. Mãnh hổ xuất sơn

23. Thiềm thừ vọng nguyệt (cóc ngắm trăng)

24. Bái tổ ./.

Các tin khác