08:52:39 GTM+7

Thống kê truy cập

Số lượng truy cập : 1
Đang online : 7
Hoạt động

THÔNG BÁO

Kính gửi các Võ đường !
 Hiện tại trong mục hoạt động trên trang Website của môn phái, BQT mới có thông tin của võ đường Ngọc Lâm và võ đường Xuân Đức. Các võ đường còn lại nếu muốn quảng bá hoạt động lên trang Website thì cần phải gửi thông tin và tư liệu (ảnh, video clip...) để trình thầy Trưởng môn trước khi đưa lên Website.

Liên hệ trực tiếp với BQT tại đây hoặc HLV Nguyễn Ngọc Lâm (chủ võ đường Ngọc Lâm) để được hướng dẫn./.

                                                                                                                                                                    BQT.